O PTSK

Podstawową formą działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej są coroczne Warsztaty Naukowe.

Tematyka Warsztatów Naukowych PTSK obejmuje poniższe zagadnienia:

 • metody matematyczne w symulacji
 • modele z zagadnieniami brzegowymi
 • modelowanie fizycznych właściwości materii
 • modelowanie i symulacja źródeł energii
 • symulacje przepływów i wymiany ciepła
 • symulacja w mechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w informatyce
 • zastosowania sztucznej inteligencji w symulacji
 • zastosowania symulatorów

 

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 1/2015

 1. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część I
 2. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część II
 3. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk, Dariusz Pierzchała - Modelowanie i symulacja sieci IoT w symulatorze SenseSim
 4. Anna Justyna Werner-Juszczuk - Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym
 5. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Piotr Rynkowski - Ocena ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany klatki schodowej przy wykorzystaniu MEB
 6. Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej