Zarząd PTSK

Prezes Towarzystwa - dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT
Wiceprezesi - prof. dr hab. Leon Bobrowski
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT
Sekretarz - dr inż. Dariusz Pierzchała
Skarbnik - dr hab. Zenon Sosnowski, prof. PB
Członkowie Zarządu - prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
dr inż. Piotr Kisielewski
Adres siedziby PTSK - 00-908 Warszawa 49
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
pok. 222
KRS: 0000201270, REGON: 010417169