Kwartalnik PTSK

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Leon BOBROWSKI

Rada Naukowa +

Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (PK, IPPT PAN) – Przewodniczący

Prof. dr hab. Algirdas Bargelis (Litwa)

Prof. dr hab. Leon Bobrowski (PB, IBiB PAN)

Prof. dr hab.inź.Yevgeniy Bodyanskiy (Ukraina)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (PW)

Prof. dr hab. Kurt Frischmuth  (Niemcy)

Dr hab. inż. Kazimierz Furmanik (AGH)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzyb (PK)

Prof. dr Ralph Huntsinger (USA)

Prof. dr hab. Vladimir Marchenko (Białoruś)

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Mashtalir (Ukraina)

Dr hab. inż. Marek Pietrzakowski (PW)

Prof. dr Borut Zupančič (Słowenia)

Redaktorzy tematyczni +

Prof. WAT dr hab. inż Tadeusz Nowicki (symulacja w informatyce)

dr hab. Zenon Sosnowski (sztuczna inteligencja)

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski (automatyka i robotyka, transport)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (mechanika, budowa i eksploatacja maszyn)

Recenzenci +

Recenzenci Vol.5/2014

Prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov
Prof. dr hab. Leon Bobrowski
Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
Prof. dr hab. inż. Mirosław Dytczak
Prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Furmanik
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
Prof. dr hab. inż. Roman Hejft
Prof.  dr hab. inż. Anatolij Hurynovich
Dr inż. Wiktor Jakowluk
Prof. dr hab. inż. Oleksandr Jewtuszenko
Dr inż. Piotr Kisielewski
Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Konecki
Dr inż. Jarosław Koszela
Prof. nzw. dr hab. inż. Romuald Kotowski
Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Krętowski
Prof. nzw. dr hab. inż. Anna Kumaniecka
Dr inż. Joanna Kwiecień
Dr hab. inż. Piotr Lijewski
Dr inż. Tomasz Łukaszuk
Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Maciak
Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Pietrzakowski
Prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
Prof. nzw. dr hab. inż. Sławomir A. Sorko
Prof. nzw. dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski
Prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Dr inż. Ryszard Szczebiot
Dr Kamil Szewc
Dr inż. Zbigniew Świerczyński
Dr inż. Tomasz J. Teleszewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Prof. nzw. dr hab. inż. Aleksander Zgrzywa
Dr inż. Sławomir Zieliński

Sekretarz Redakcji
dr hab. Zenon SOSNOWSKI

Adres Redakcji
Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej
c/o IBIB PAN
ul. Ks. Trojdena 4 (pok. 304)
02-109 Warszawa

Zapraszamy do zgłaszania oryginalnych prac w języku polskim lub angielskim związanych z metodologią badań symulacyjnych lub z ich zastosowaniami na adres: z.sosnowski@pb.edu.pl

Wzór artykułu jest analogiczny, jak w przypadku prac zgłaszanych na Warsztaty PTSK.

Redakcja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) kwartalnika jest wydanie papierowe (ISSN 2081-6154).

Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl) oraz Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com).