Vol.6 No. 1/2015

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 1/2015

 1. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część I
  Pages: 5 - 22
  Abstract: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru Enigmy M3, używanej przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. Proponujemy rekonstrukcję metody katalogu. W celu pełnego oprogramowania metody przeprowadzono testy zachowań szyfru przy różnych ustawieniach klucza. Praca zawiera matematyczne uzasadnienie istotnych dla metody faktów. W części II uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy, służące do wyznaczania połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 roku. Załączamy implementację proponowanych algorytmów w języku Cpp.
  Keywords Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_5-22.pdf
 2. Anna Borowska - Kryptoanaliza szyfru Enigmy. Metoda Katalogu. Część II
  Pages: 23 - 33
  Abstract: Tematem pracy jest kryptoanaliza szyfru niemieckiej Enigmy M3, używanej do kodowania tajnych depesz przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe Niemiec podczas II wojny światowej. W części I zaproponowaliśmy algorytm będący rekonstrukcją metody katalogu. Tu uzupełniamy metodę katalogu o dwa brakujące algorytmy służące do wyznaczania odpowiednio połączeń łącznicy wtyczkowej i ustawień pierścieni. Wykonanie trzech wspomnianych algorytmów pozwala na odtworzenie pełnego dziennego klucza oraz klucza dowolnej depeszy. Dzięki temu możemy przeczytać dowolną depeszę przechwyconą przed 15 września 1938 r. Dodatkowo załączamy implementację przedstawionych algorytmów w języku Cpp.
  Keywords Enigma M3, Rejewski, charakterystyka dnia
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_23-34.pdf
 3. Andrzej Najgebauer, Michał Dyk, Dariusz Pierzchała - Modelowanie i symulacja sieci IoT w symulatorze SenseSim
  Pages: 35 - 44
  Abstract: W pracy przedstawiono model symulacyjny sieci sensorowej oraz IoT, będące podstawą dla budowy symulatora SenseSim. Pozwala on na zbudowanie heterogenicznej sieci (lub wielu sieci), której sensory obserwują zmieniające się w czasie zjawiska. Zaletami proponowanego modelu są: możliwość szerokiej konfiguracji węzłów, które posiadać mogą wiele zdolności do obserwacji środowiska, oraz łatwa konfigurowalność algorytmów trasowania i komunikacji bezprzewodowej. Symulator zbudowany w oparciu o przedstawiony model będzie również umożliwiał modyfikację zachowania sensorów poprzez ich makroprogramowanie. Dodatkowo proponowane jest rozszerzenie symulatora o modelowanie wielorozdzielcze.
  Keywords sieci sensoryczne, IoT, symulacja dyskretna zdarzeniowa
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_35-44.pdf
 4. Anna Justyna Werner-Juszczuk - Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym
  Pages: 45 - 56
  Abstract: Przedstawiono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w trzech wariantach: z uwzględnieniem przybliżonych wartości współczynników przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683:2008, z uwzględnieniem wartości z katalogu mostków cieplnych oraz przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu autorskiego programu komputerowego, bazującego na algorytmie metody elementów brzegowych (MEB). Określono wpływ poszczególnych metod na całkowite projektowe straty ciepła w lokalu mieszkalnym.
  Keywords MEB, liniowy współczynnik przenikania ciepła, projektowe obciążenie cieplne
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_45-56.pdf
 5. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Piotr Rynkowski - Ocena ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany klatki schodowej przy wykorzystaniu MEB
  Pages: 57 - 65
  Abstract: W pracy przeprowadzono symulację rozkładu temperatury w miejscu połączenia ściany klatki schodowej ze stropem w wariancie z izolacją i bez izolacji w celu określenia ryzyka wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej i określenia zasadności izolacji ścian pomiędzy klatką schodową a lokalem mieszkalnym. Przyjęto różne wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Obliczenia wykonano za pomocą autorskiego programu komputerowego wykorzystującego algorytm MEB do rozwiązania ustalonego procesu przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych.
  Keywords MEB, kondensancja powierzchniowa, izolacja cieplna
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_57-66.pdf
 6. Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej
  Pages: 67 - 75
  Abstract: W artykule została przedstawiona równoległa implementacja odmiany metody Monte Carlo do symulacji dynamiki kwantowych systemów otwartych – jest to tzw. metoda kwantowych trajektorii (QTM). Implementacja została wykonana za pomocą technologii CUDA i obejmuje ona realizację procedury numerycznej odpowiedzialnej za algorytm QTM. W artykule została też pokazana wydajność otrzymanych metod numerycznych dla QTM w stosunku do innych znanych implementacji.
  Keywords metoda kwantowych trajektorii, symulacja kwantowych systemów otwartych, obliczenia numeryczne, technologia CUDA, obliczenia GPU
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr21_str_67-76.pdf